Dom Aktualności Opinie
Rus    Eng    Deu    Pol

HOMEL-MińSK (CHATYń)-MIR-NIEśWIż-BRZEść

Dzień 1
Przybycie. 7.00 śniadanie. Rozlokowanie w hotelu. 9.00 wycieczka Perla Polesja: ze zwiedzeniem zespołu pałacowo-parkowego - zabytku architektury wieków XVIII-XIX; historia i architektura Homla doby klasycyzmu, działalność wybitnych przedstawicieli rosyjskiej szlachty hrabiego Rumiancewa i księcia Paskiewicza. Obiad. Wyjazd do Wietki - muzeum twórczości narodowej (25 km) centrum starowierstwa: księgi rękopisane i starodruki wieku XVII, ikony unikalne, nieglubskie ręczniki. .
19.00 kolacja. Czas wolny. Nocleg.

Dzień 2
Śniadanie. Wycieczka przeglądowa do Mińsku: plac Lenina, Dom kina, plac Swobody, aleja Maszerowa, Pałac sportu, Troickie przedmieście, Dom-muzeum I zjazdu RSDRP, teart opery i baletu, Akademia Nauk Białorusi. Obiad. Wycieczka do Chatyni, Kopiec Sławy. Rozlokowanie w hotelu.  Kolacja.Nocleg.
 
 
Dzień 3
Wysiedlenie z hotelu. 8.00- śniadanie. 8.30- wyjazd do Nieświżu. Wycieczka Zespoł pałacowo-parkowy Nieświż: 13.30 obiad w restauracji Nieświż. Wycieczka do Mirskiego Zamku. Wyjazd do Brześcia. 19.30 przybycie do Brześcia. Kolacja. Rozlokowanie w hotelu Inturyst.  Nocleg.
 
 
Dzień 4
Śniadanie. Wysiedlenie z hotelu. Wycieczka do Puszczy Białowieskiej. Obiad. Wycieczka do kompleksu zabytkowego Brzeska cytadela-bohater z wycieczką do muzeum i terenu cytadeli. Zwiedzenie muzeum Berescje. Kolacja. Wyjazd.
Obsługa autobusem komfortowym według marszruty:
- Homel-Mińsk-Nieświż-Mir-Brześć;
- 3 noclegi w hotelach: 2-3-miejscowe rozlokowanie;
- żywienie całkowite utrzymanie (4 śniadania, 4 obiady, 4 kolacji)

Zwiedzanie
Sortuj wedługMiasta Miejsca
więcej ...