Dom Aktualności Opinie
Rus    Eng    Deu    Pol

REPUBLIKAńSKI REZERWAT BIOLOGICZNY DNIEPRO-SOżSKIJest stworzony w r.2005. Mieści się w międzyrzeczu Dniepra i Soża na terenie Łojewskiego rejonu obwódu Homelskiego. Obszar obejmuje 1455 ha. Rezerwat jest unikalny ze swych warunków przyrodniczych, osobliwy i interesujący geomorfologicznie, klimatycznie, geobotanicznie, florystycznie i faunistycznie. Roślinność przyrodnicza rezerwatu przedstawiona jest lasami, łąkami, leśnymi błotami, krzakami i akwatorium wodnymi.

Ona obejmuje około 12 tys.ha, czy 80% terenu. Obszar zajęty lasem jest 6913 ha, czy 48% całej powierzchni. Tu zachowały się rozpowszechnione wcześniej pojmowe i suchodolne dąbrowy, a też wieloiekowe rdzenne subklimaksowe sośniaki. W strukturze powierzchni rezerwatu naturalna trawna poślinność obejmuje około 30% całego obszaru. Głównie ona mieści się w lewobrzeżnym terenie zalewowym  r.Dniepr i prawobrzeżnym  terenie zalewowym r.Soż. Liczne połączenia, zatoki, staricy (jeziora pojmowe) urozmaicają landszaft rezerwatu. Duża rozmaitość leśnych, trawnych, przybrzeżno-wodnych i wodnych ekosystemów rodzi bogacie flory i fauny rezerwatu.

Na terenie rezerwatu są 656 gatunków wyższych naczyniowych roślin z 338 rodów i 104  rodzin. W lasach rośnie 26 gatunków drzew, 44 krzaków, 568 gatunków traw i półkrzaków. Z ilości rzadkich i gatunków roślin, które są zapisane do Czerwonej Księgi Białorusi, w rezerwacie rosną 15 gatunków.

 
Fauna rezerwatu jest przedstawiona 35 gatunkami ssaków (50% od ilości ogólnej na terenie Białorusi). Tu są 140 gatunków ptaków, z których 131gnieździ się  w danym regionie (58% od całego składu ptaków, żyjących w Białorusi). Na terenie rezerwatu żyją też 16 gatunków przedstawicieli fauny z Czerwonej Księgi Białorusi, z których 1 gatunek ssaków i 15 gatunków ptaków.
 
Dla turystów są marszrute ekilogiczne do pojmowych łąk i lasów rezerwatu.
 


GPU REPUBLIKAńSKI REZERWAT BIOLOGICZNY DNIEPRO-SOżSKI:
24703,  obwód Homelski, Łojewski rejon, w.Rudnia Kemieniewa, ul.Piesocznaja, 13.
Dyrektor Gorłow Jerzy Aleksandrowicz.
Tel: 0293-49-47-98, (802347) 4-44-01, faks: (80234)-7-4-07-77
Zwiedzanie
Sortuj wedługMiasta Miejsca
więcej ...