Dom Aktualności Opinie
Rus    Eng    Deu    Pol

POLESKIJ PAńSTWOWY RADIACYJNO-EKOLOGICZNY REZERWAT

Poleski państwowy radyacyjno-ekologiczny rezerwat został założony w r. 1988 na terenie trzech rejonów obwódu Homelskiego Braginskogo, Chojnickogo i Narowlanskiego. Stworzenie rezerwatu sprzyjało do zaczowania rozmaitości gatunkowej miejscowej flory i fauny.
 
Jego obszar obejmuje więcej niż 215 tys.ha. Tu rosną więcej niż 1200 gatunków roślin, co stanowi 2/3 od wszystkich gatunków flory Białorusi.
 
Ssaki, ptaki i inne mieszkańcy lubią te miasta i czują się tu w pełni gospodarzy. Wielka uwaga nadaje się ich zachowaniu, a bardzo rzadkie przedstawiciele fauny znajdują się pod opieką pracowników rezerwatu. Jak jest potrzebne w rezerwatach, działolność gospodarcza człowieka jest minimalna. Chyba to jest jedyny region w Europie, gdzie człowiek nie ma prawa oddziaływać na zwierzęcy i roślinny świat. Tu dobrze się czują rysi, szlachetne jelenie, orłany-białoogony, berkuty i inne najrzadsze zwierzęta. Znacznie powiększyło się stado żubrów, przywiezionych z puszczy Białowieskiej. Zjawili się i bure niedźwiedzi.
 
Co wiosnę tu wracają z wyraju żurawy. Te ptaki stali symbolem Polesja, więc te dwa pojęcia nie można rozłączyć.

Przy zwiedzeniu rezerwatu turysty mają możliwość zobaczyć dziewicką przyrodę, która zachowała swój pierwotny wygląd.
 

Zwiedzanie
Sortuj wedługMiasta Miejsca
więcej ...