Dom Aktualności Opinie
Rus    Eng    Deu    Pol

EKOLOGICZNIE-KULTUROWY CENTRUM ODDZIAŁU KULTURY MOZYRSKIEGO RAJWYKONKOMA

Główna misja centrum:
-współdziałać duchowemu, moralnemu i ekologicznie-kulturowemu kształceniu dzeici, młodzieży i dorosłej ludności.
 
Główne kierunki pracy:
Działalność wystawowa, skierowana do studiowania i współdziałalności rozwoju kultury nacjonalnej;
Działalność w muzeum, skierowana do stworzenia przyrodnicze-naukowych kolekcji dla ekologicznego kształcenia i wychowania dzeici i młodzieży;
Ekologiczne kształcenie i wychowanea dzeici, młodzieży i dorosłej ludności;
Propaganda ochrony i zachowania resursów przyrodniczych Poleskiego regiona;
Formowanie nawyków zdrowego trybu życia;
Rozwój ekologicznej, rybołówczej turystyki;
Rozwój międzynarodowej współdziałalności w sferze ekologii i kultury.
 

 
Adres:
Mozyrski rejon, w.Kozienki, ul.Lenina,27, tel-faks: (02351)94674
e-mail:
ecolog_center@yachoo.com
http://unesco.8m.com/EcocentreMoyzr/ecological_centre.htm
Zwiedzanie
Sortuj wedługMiasta Miejsca
więcej ...