Dom Aktualności Opinie
Rus    Eng    Deu    Pol

Miasta

Homelszczyzna Zaprasza PrzyjacióŁ
 

Obwód Homelski mieści się na południowym wschodzie Republiki Białoruś. Graniczy z obwodem Brianskim Rosji, Kijowskim, Chernihowskim – Ukrainy. Jego teren zajmuje 40,4 tys.km. i jest drugi według wielkości w Białorusi. Przez Homelszczyznę przechodzą głowne magistrale tranzytowe: Moskwa- Brześć, Sankt-Petersburg-Odesa, Wilnia-Odesa.

Zielona kołdra lasów obejmuje trzeć obwodu, a rzeki wielkie – Dniepr, Soż, Berezina i Prypiać – to ważne arterie żeglowne Białorusi. Park  Nacjonalny „Prypiackij” i Polesski  rezerwat radiacyjno-ekologiczny zachowali swój wygląd pierwotny. Historia Homelszczyzny zaczyna się od doby paleolitu. Pierwsze pliamiona mieszkali tu więcej niż 25 tyśiąc lat temu. Postoje około w. Bierdyż Czeczerskiego rejonu i około w. Jurowiczy Kalinkowickiego zostały pierwszymi osiedlami na terenie Białorusi. Liczne pogrodzia, osiedla, kopcy przechowywają pamięć o wiekach już minęłych. Na ziemiach Polesja  w wiekach VIII-X zaczęli mieszkać drehowiczy, pierwsze wspomnienie o nich mieści się w „Powieści lat minęłych”. 
 
W żródłach pisemnych miasta Turów i Mozyr po raz pierwszy zaznaczają się w wieku X-XI. Na ziemi homelskiej zostalo stworzone jedno z pierwszych księstw wschodniesłowiańskich – Turowskie. Miejscowości Homelszczyzny w dobie średniowiecza wchodzili w skład Wielkiego księstwa Litewskiego, a od roku 1569 – do Rzeczy Pospolitej. 
 
W te czasy w miastach i miastechkach zjawili się zamki umocowane, region rozwijał się ekonomicznie. Po zaborach Rzeczy Pospolitej teren współczesnej Homelszczyzny odszedł do Rosji. W roku 1919 została stworzona gubernia Homelska, a w roku 1938 – obwód Homelski. Główne bogacie kraju- jego ludzi. Wiele urodzonych Homelszczyzny dali sławę swojej ziemi daleko po za granicami kraju. Tylko niektóre z nich: działacz oświaty Kiryla Turowski, psycholog L.S.Wygodskij, historiograf M.W. Downar-Zapolski, awiokonstruktor główny P.O. Suchoj, minister do spraw zagranicznych ZSSR A.A. Gromyko, bohater Wielkiej Ojczynnej wojny T.S.Borodin i in. Obwód Homelski – to kącik ziemi białoruskiej, gdzie starożytna hostoria i nowoczesność są sąsiedziami. Każdy jej dzień jest pełny wydarzeń, godnych piora kronikarza. Potężny potencjał przemysłowy, wygodny stan geograficzny, życzliwość mieszkańców – to wszystko przyciąga uwagę do Homelszczyzny partnerzy rzeczowych i turystów zagranicznych. „Złote kółko Homelszczyzny” to jest nowy projekt turystyczny, który da możliwość wszystkim chętnym  zapoznać się szczegółowo z głównymi zabytkami obwodu, zwiedzić różne jego regiony i ocenić jego dążenie do bycia przyciągającej. Przedmioty sztuki starożytnej przechowywają się z oszczędnością w 23 muzeum, a drzwi 4 teatrzy i filharmonii są otwarte gościnnie dla chętnych dołączyć się do piękności. Marszruty „Złotego kółka” przechodzą przez miasta Homel, Wietka, Czeczersk, Łojew, Mozyr, Turów, w. Jurowiczy i w. Brzeg Czerwony. 

Podział administracyjny: 21 rejon, 17 miast, 18 osiedl, 2611 wsi.

Klimat: umiarkowany kontynentalny z ciepłym latem i mięką zimą.
 
Homelszczyzna – to naicieplejszy region Republiki Białoruś.
 
Ludność: 1,5 mln czl.Religia główna: chrześciaństwo.
 
Tradycyjnie tu mieszkają prawosławni, staroobrzędowcy, katolicy, judaiści.
 
Centrum obwodowy: miasto Homel, w którym mieszka 492 tys.człowiek.
 
Szczegółową informację o obwodzie Homelskim i marszrutach turystycznych na jego terenie można odnaleźć na sajtach:
 
www.belarustourism.by           
 
HOMEL

I słyszał że bili się Olhowiczy koło Perejasłewla z stryjem go Wiaczesławem i z bratem go Iziasławem. I poszedł na kraj ich i wzięł około Homija kraj ich cały (PZRL, t.II – Kronika Ipaciewska.M, str.312)

Siedziba
Siedziba Opuszczony raj  |  SIEDZIBA PAńSKI SAD  |  Siedziba Miłogradzka  |  Siedziba Dom Rybaka  |  Siedziba Gagali
Sanatorium
Sanatorium Przydnieprowski  |  Sanatorium Czonki  |  Sanatorium Piaski Złote
Homelszczyzna Sportywna
Park Narodowy
PARK NARODOWY   |  LYASKOVICHI
Rezerwat
REPUBLIKAńSKI REZERWAT BIOLOGICZNY „DNIEPRO-SOżSKI”  |  POLESKIJ PAńSTWOWY RADIACYJNO-EKOLOGICZNY REZERWAT  |  EKOLOGICZNIE-KULTUROWY CENTRUM ODDZIAŁU KULTURY MOZYRSKIEGO RAJWYKONKOMA
Turystyczna Trasa
BIAŁORUSKIE KOŁO - HOMEL-TURóW-PińSK- NIEśWIż- POLOCK-WITEBSK  |  HOMEL-MińSK (CHATYń)-MIR-NIEśWIż-BRZEść  |  HOMEL-TURóW-PIńSK-ŻYROWICZE-GRODNO  |  HOMEL-MOHYLEW-POLOCK  |  Wyprawa wodna na kajakach do rzek Ipa – Prypiać  |  „KOŁO SŁOWIAńSKIE” - Homel-Briansk-Czernihów
Hotel
Hotel „Turyst”  |  Hotel „Gomel”  |  Hotel „SŁAWINASPORT”  |  Hotel „Soż”
Zwiedzanie
Sortuj wedługMiasta Miejsca
więcej ...